Základní informace o TJ

TJ Dobřany je v současné době tvořena dvanácti oddíly.

Členská základna čítá přibližně 500 členů, přičemž asi polovina je mladších 18 let. To je skutečnost, na které hodláme stavět! Úspěchy našich mladých sportovců na krajské, republikové, evropské a v neposlední řadě i na světové úrovni považujeme za úspěchy nás všech. Naší prioritou je proto vytvářet mládeži co nejlepší zázemí, byť je potřeba přiznat, že je to ve změti všech možných zákonných nařízení a pokynů stále náročnější.

Výkonný výbor

Výkonný výbor se sestává z těchto členů:

  • předseda - Mgr. Luděk Reitšpies
  • tajemník - Jakub Kraus, DiS.
  • hospodář - MUDr. Svatopluk Kováč
  • Výkonný výbor a kontrolní komise: zde

Podpora

Naše tělovýchovná jednota by nemohla fungovat bez přispění:

  • Města Dobřany prostřednictvím GLOBÁLNÍHO DÁRCOVSKÉHO A DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY na činnost a vybavení
  • Národní Sportovní Agentury v rámci výzvy Můj klub 2022 a výzvy Můj klub 2023
  • Plzeňský kraj - Projekt "Podpora úspěšných mladých sportovců TJ Dobřany, z.s. " byl v roce 2017 podpořen částkou Kč 120 000,-
  • MŠMT - Projekt "Podpora organizace sportovní činnost v TJ Dobřany, z.s." byl v roce 2017 podpořen neinvestiční dotací program VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech částkou Kč 541 000,-