Dokumenty TJ Dobřany

Stanovy TJ [PDF] zde

Evidenční list TJ [PDF] zde

Výroční zprávy a zápisy z VH

Výroční zpráva 2019 [PDF] zde
Výroční zpráva 2018 [PDF] zde
Výroční zpráva 2016 [PDF] zde
Výroční zpráva 2015 [PDF] zde
Zápis s usnesením valné hromady TJ 2020 [PDF] zde
Zápis s usnesením valné hromady TJ 2018 [PDF] zde
Zápis s usnesením valné hromady TJ 2017 [PDF] zde
Zápis s usnesením valné hromady TJ 2016 [PDF] zde

Výsledovka analyticky 2019 [PDF] zde
Výsledovka analyticky 2018 [PDF] zde
Rozvaha analyticky 2018 [PDF] zde

Vnitřní směrnice TJ

Vnitřní směrnice č.1: Systém zpracování účetnictví, účetní metody [PDF] zde
Vnitřní směrnice č.2: Oběh účetních dokladů [PDF] zde
Vnitřní směrnice č.3: Pokladna, pokladní operace - korunová [PDF] zde
Vnitřní směrnice č.4: Odměny rozhodčích [PDF] zde
Vnitřní směrnice č.5: Cestovní náhrady [PDF] zde
Vnitřní směrnice č.6: Hmotný a nehmotný majetek [PDF] zde
Vnitřní směrnice č.7: Pohledávky a závazky [PDF] zde
Vnitřní směrnice č.8: Vlastní jmění [PDF] zde
Vnitřní směrnice č.9: Obsahové vymezení položek [PDF] zde
Vnitřní směrnice č.10: Inventarizace majetku a závazků [PDF] zde
Vnitřní směrnice č.11: Neformální klubovny [PDF] zde